Oferta Tłumaczeń

tłumaczenia urzędowe: pełnomocnictwa, zeznania podatkowe, akty ślubu, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia z Rejestru Handlowego, wypisy z Ksiąg Wieczystych, wypisy z Rejestru Gruntów, tytuły akademickie, dyplomy, prawa jazdy

tłumaczenia biznesowe, finansowe, księgowe: korespondencja biznesowa, dokumenty przetargowe, zapytania ofertowe i oferty, formularze zamówienia, biznesplany, materiały szkoleniowe, materiały e-learningowe, materiały konferencyjne, atesty i certyfikaty, kontrakty, księgi jakości, deklaracje, gwarancje, reklamacje, ekspertyzy rynkowe, harmonogramy inwestycji, umowy, polityka prywatności, faktury, sprawozdania finansowe, analizy finansowe, raporty, dokumenty ubezpieczeniowe, wyciągi z rejestru handlowego – KRS i inne

tłumaczenia marketingowe i reklamowe: teksty i slogany reklamowe, prezentacje, foldery, broszury, materiały reklamowe i promocyjne (katalogi, ulotki, foldery)

tłumaczenia stron www – lokalizacja

tłumaczenia CV i listów motywacyjnych

tłumaczenia dokumentów bankowych

tłumaczenia prawnicze, w tym umowy kupna - sprzedaży, cywilno-prawne spółek, leasingu, poufności, współpracy, ramowe, akty (oskarżenia, notarialne, prawne, procesowe), dokumenty sądowe (pisma procesowe), świadectwa, ekspertyzy i opinie prawne, rozporządzenia, decyzje urzędów, kodeksy, księgi wieczyste, porozumienia i ugody, prawo autorskie, gospodarcze, korporacyjne, farmaceutyczne, administracyjne, budowlane, spółek, podatkowe, rodzinne, pracy, skargi, testamenty, wyroki

tłumaczenia medyczne

tłumaczenia techniczne: instrukcje obsługi

tłumaczenia specjalistyczne: ekspertyzy

tłumaczenia naukowe: prace naukowe, publikacje naukowe, dyplomy

tłumaczenia patentów: specyfikacje, wnioski, decyzje, świadectwa, ekspertyzy, wyniki badań

tłumaczenia transportowe: listy przewozowe CMR, dokumenty celne, umowy spedycyjne

tłumaczenia turystyczne: przewodniki, plany podróży

tłumaczenia motoryzacyjne: instrukcje, książki serwisowe, karty gwarancyjne, faktury, wyciągi ze świadectwa homologacji, karty pojazdu, badania techniczne