Översättning offert

Ekonomi, bank och finans (översättning av bl a budgetar, prognoser, policies, prospekt, analyser, skatteärenden, årsredovisningar, delårsrapporter, fondinformation, regelverk, pressmeddelanden, artiklar mm)

Juridik (översättning av bl a avtal, köpeavtal, leasingavtal, kontrakt, registreringsbevis, affärsvillkor, allmänna villkor, bolagsordningar, bokutredningar, domar, inlagor, leasingavtal, protokoll, tillkännagivanden mm)

Medicin (översättning av bl a föreskrifter, analyser, rapporter, artiklar, instruktioner, kliniskt material, regulatoriskt material, säkerhetsdatablad, miljötexter, avhandlingar mm)

Teknik och IT (översättning av bl a tekniska ritningar och specifikationer, produktspecifikationer, byggunderlag, projektunderlag, A-ritningar, K-ritningar, förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och offerter, tekniska manualer, arbetsbeskrivningar, bruksanvisningar, säkerhetsdatablad, teknisk reklam, programvara, instruktionsfilmer)

EU-dokumentation

Försäkringsärenden

Reklam-, marknadsförings- och informationsmaterial (översättning av bl a broschyrer, presentationer, rapporter, kataloger, annonser)

Webbsidor och lokalisering

Transport (översättning av avtal, transportdokument, tull, följesedlar mm)

Turism (översättning av turistbroschyrer mm)

Varje uppdrag behandlas utifrån dess specifika behov och förutsättningar. Skicka gärna förfrågan för att få vår offert helt kostnadsfritt!

VV skicka underlag för översättning med email. Vi tillhandahåller alla översatta dokument i tid!